V 1.00 Senast uppdaterad: 2020, 09 mars

Innehållsförteckning:

0. Sammanfattning

1. Vad är personuppgifter?

2. Vilka personuppgifter behandlar vi?

3. Hur använder vi dina personuppgifter?

4. Hur förvarar vi personuppgifter?

5. Hur skyddar vi personuppgifter?

6. Dina rättigheter

7.Utlämnande av personuppgifter

8. Hur ser jag och ändrar mitt medgivande till cookies?

9. Kontakta oss

 

0. Sammanfattning:​​

 • Vi behandlar endast den information vi behöver, eller får frivilligt av dig.​

 • Vi använder endast denna information till de ändamål de först samlades in för och vi fick tillåtelse för, sedan raderas den

 • Vi tar säkerheten på yttersta allvar men kan inte kontrollera hela internet - informationen löper alltid en viss risk vid överföring online.

 • Du har som "registrerad" i våra register många rättigheter. Se en sammanfattning av dessa nedan eller en fördjupning hos dataskyddsverket: https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

 • Vi kan behöva ge ut dina personuppgifter till en tredje part, till exempel för att skicka paket eller till myndighet.

 • Du kan själv kontrollera vilka cookies som används. Se hur under "8. Hur ser jag vilka cookies som används?"

 • Kontakta oss via mail eller i chatten om du har frågor!

1. Vad är "Personuppgifter"?

"Personuppgifter" är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Några typiska exempel på personuppgifter är personnummer, namn och adress, bilder, ip-adress, platsdata, cookies. 

 

Dessutom finns det speciellt "känsliga personuppgifter" som innefattar information som är extra känslig. Detta kan t.ex. vara:

 • etniskt ursprung

 • politiska åsikter

 • religiös eller filosofisk övertygelse

 • medlemskap i en fackförening

 • hälsa

 • en persons sexualliv eller sexuella läggning

 • genetiska uppgifter

 • biometriska uppgifter som används för att entydigt identifiera en person.

2. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kan komma att behandla följande uppgifter:

 • Information som du har givit oss om dig själv. Detta innefattar information som du givit oss. Till exempel i vårt kontaktformulär, i samband med en beställning, om du skickat ett mail till oss eller i chatten.

 • information som du har givit oss om andra än dig själv. Detta innefattar information som handlar om andra än dig själv. Till exempel andras email adresser eller namn på kollegor.

 • Information om din enhet. Detta innefattar information om enheten som du använder för att nå vår sida. Till exempel IP-adress, operativsystem, webbläsare, inställningar för tidszon, och information angående om du besökt oss tidigare. Informationen vi samlar är endast den som Wix.com anser vara nödvändig för sidans funktion.

 • Information från tredjepartskällor. Detta kan innefatta information som mottagits från fraktbolag, i samband med kreditkoll eller andra tredjepartkällor.

 

Du är inte skyldig att ge oss någon av denna information men vi kan då i vissa fall inte tillhandahålla våra tjänster till dig (till exempel kan vi inte frakta våra varor till dig utan adress och namn.).

3. Hur använder vi dina personuppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter sker alltid med yttersta försiktighet och i enlighet med gällande lag. Vi kan komma att använde dessa uppgifter i följande syften:

 • För att tillhandahålla dig tjänster på vår sida. Detta innefattar beställfunktionen.

 • För att kommunicera med dig. Detta innefattar våra kontaktalternativ; Chatten, email samt telefonsamtal.

 • Skicka marknadsföringsinformation till dig. Detta innefattar vår mail-lista.

 • Efterleva gällande lag. inklusive som reaktion på en laglig begäran från en domstol eller tillsynsmyndighet.

 

Vi behandlar endast de uppgifter som behövs för att driva hemsidan, skriva kontrakt, samt de uppgifter du gett oss tillstånd att använda.

4. Förvaring av personuppgifter

Vi förvarar dina personuppgifter endast så länge som vi behöver för att uppfylla ovannämnda ändamål (under "3. Hur använder vi dina personuppgifter"). Främst lagrar vi fakturan eller kvittot på köper för att stödja vår bokföring.

 

Vi förvarar bokföringsrelaterade filer hos tredje parten Bokio, för att underlätta bokföring. All data som vi enligt lag måste ha kvar lagras dessutom offline på en krypterad hårddisk. 

I regel tas din data bort efter 7 år (enligt lag måste vi ha kvar bokförings-material så länge). All data som inte är kritisk att spara tas bort så fort den inte längre är relevant för anledningen vi först fick informationen tillhanda. Exempelvis tas dina 3d filer bort så fort ordern är fullfylld.

 

5. Skydd för personuppgifter

Vi använder lämpliga tekniska säkerhetsåtgärder för att beskydda dina personuppgifter. Dessa åtgärder innefattar bland annat krypteringsprogram, brandväggar samt användning av Secure Socket Layers-protokoll (SSL).

 

Du bör ändå vara medveten om att överföring av information över internet aldrig är helt säker. Vi gör vårt yttersta för att skydda din information och för att säkra vårt system men vi kan ändå inte garantera att din information är helt säker då den överförs till och från vår webbsida

6. Dina rättigheter (som registrerad kund i våra register).

Du har enligt lag följande rättigheter vad det gäller dina personuppgifter på vår sida eller i vår databas:

 

 • Rätt till information. Du har rätt att veta när vi behandlar information om dig.

 • Rätt till registerutdrag. Du har rätt att se vilken information vi har lagrat om dig.

 • Rätt till rättelse Du har rätt att få informationen vi har lagrat om dig rättad.

 • Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd") Du har under vissa omständigheter rätten att bli raderad från våra register.

 • Rätt till begränsning av behandling Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. 

 • Dataportabilitet Du har i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll till exempel i en annan social medietjänst (rätten till dataportabilitet).

 • Rätt att göra invändningar Du har i vissa fall rätt att invända mot den personuppgiftsansvariges (SJF Printa3D) behandling av din personuppgifter.

 • Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande.

För kompletterande information om dessa rättigheter besök datainspektionens artikel om dessa: https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

7. Utlämnande av personuppgifter.

Vi kan i vissa fall bli tvungna att utlämna din personliga informaion till en tredje part, till exempel som följd till lagligt krav av en myndighet, eller för att kunna skicka ditt paket med posten.

 

8. Hur ser jag och ändrar mitt medgivande till cookies?

Du kan se & ändra dina cookie inställningar här: SJF Printa3D Cookiedeklaration

 

 

 

9. Kontakta oss

Om du har några frågor angående detta avtal, tveka inte att kontakta ossPrinta3D@outlook.com eller i live chatten här på sidan!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integritetspolicy